Home > platforma - e-mail

e-mail


Systém CommuniGate Pro je nejpokročilejší e-mailový server na trhu. Umožňuje výměny e-mailových zpráv se všemi ostatními e-mailovými servery v Internetu použitím protokolu SMTP včetně jeho rozšíření. Uživatelům umožňuje přístup k jejich e-mailové schránce protokoly POP, IMAP, MAPI a AirSync.

Mimo to mohou uživatelé využít k práci s poštou webové rozhraní (WebMail), klientskou aplikaci Pronto! (Adobe Flash), nebo jiné aplikace používající protokol XIMSS.

Automatická pravidla poskytují širokou škálu automatických reakcí na příchozí zprávy - automatické odpovědi, třídění zpráv, upozornění pomocí IM a SMS, a jiné.

Subsystém fronty zpráv zpracovává všechny e-mailové zprávy. Ty mohou být v samostatných procesech zkontrolovány několika možnými antiviry a antispamy (dostupné jako pluginy)

Modul SMTP zahrnuje mnoho sofistikovaných technik proti zneužití - od kontroly seznamů spamujících počítačů (RBL - realtime blackhole list) až po automatické blokování podezřelých IP adres (blacklist).

Více v dokumentaci na webu výrobce ...