Home > platforma - Spolupráce

Spolupráce


Systém CommuniGate Pro podporuje standardní funkce pro spolupráci (groupware), jako kalendář, úkoly a kontakty. Díky integraci groupwareového datového úložiště přímo do mailboxu může užiivatel využít více složek kalendářů, úkolů i kontaktů.

Groupwareová data jsou přístupná z celé řady aplikací, které podporují standardní groupwareové protokoly, jako CalDAV, CardDAV, MAPI, AirSync, nebo XIMSS. Přístup k datům je možný také z přizpůsobitelného webového rozhraní (WebMail) a klientské aplikace Pronto!.

Groupwareová data mohou být použita také jinými komponentami systému CommuniGate Pro, např. příchozí hovoty mohou být v době plánovaných schůzek automaticky přesměrovány do hlasové schránky, události mohou být připomenuty zprávou Instant Messengeru, zprávou SMS nebo telefonátem ...

Více v dokumentaci na webu výrobce ...